חודש: אוגוסט 2021

מדריך שימוש בתוכנת Time Doctor

מאמר זה הוא הראשון בסדרת מאמרים העוסקים בשימוש בתוכנת Time Doctor למעקב אחר הזמן והשפעתו על זמנכם. Timely Timely היא תוכנת מעקב זמן המופעלת על ידי AI, אשר ממכנת את זמן החברה שלך – יצירת לוחות זמנים וספריות זמן. יש בו את כל הדרוש לתוכנת מעקב זמן מוצק, כולל...

הסדר איזון משאבים חלוקת רכוש בגירושין

חלוקה הוגנת של רכוש זוגי היא חלוקה וניהול של כל הרכוש הזוגי וההתחייבויות שנרכשו במהלך הנישואין. חלוקה הוגנת מתייחסת ספציפית לנכסים המסווגים ומחולקים בין בני הזוג. חלוקת הרכוש בתביעת גירושין או פרידה מניחה שכל צד מוקצה תחילה רכוש יחיד או יחיד ושהרכוש הזוגי הנותר מסווג בחלק מהעיריות ובמדינות הקניין...